DECAL DÁN TƯỜNG HOA HỒNG TRẮNG (DC115)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 145x165
KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 60x90