DECAL DÁN TƯỜNG HOA TÍM (DC189)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 100X116CM
KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 50X70