DECAL DÁN TƯỜNG CÂY KHUNG ẢNH (DC171)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 100x120
KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 45x60