DECAL DÁN TƯỜNG CÂY ĐÀN  (DC192)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 116X125CM
KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 50X70