DECAL DÁN TƯỜNG BẦY VỊT CON (DC164)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 70x120CM


KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 45X60