DECAL DÁN TƯỜNG ĐÀN CÁ TINH NGHỊCH (DC211)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 60X140CM 

KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 50X70CM