DECAL DÁN TƯỜNG ĐẠI DƯƠNG XANH (DC167)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 70X120
KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 50X70