DECAL DÁN TƯỜNG CÁ HEO HỒNG (DC209)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 80X55CM 

KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 50X70CM