DECAL DÁN TƯỜNG TRÁI TIM TÍM  (DC191)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 96X125CM
KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 50X70