DECAL DÁN TƯỜNG HỌA TIẾT ĐEN (DC200)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 92x145CM 

KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 60X90CM