DECAL DÁN TƯỜNG DẠ QUANG (DC157)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 60X120CM
KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 60X90