DECAL DÁN TƯỜNG CÂY CÂY XANH VÀ LỒNG CHIM (DC127)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 70X155


KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 60X90