DECAL DÁN TƯỜNG CÂY XANH LỚN (DC251)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 225X310CM