DECAL DÁN TƯỜNG CỬA SỔ (DC240)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 77X107CM 

KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 60X90CM