DECAL DÁN TƯỜNG CỬA SỔ (DC239)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 60X110CM 

KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 60X90CM