DECAL DÁN TƯỜNG HỌA TIẾT HOA (DC238)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 76X150CM 

KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 60X90CM