DECAL DÁN TƯỜNG THÁP NGHIÊNG (DC237)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 100X110CM 

KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 60X90CM