DECAL DÁN TƯỜNG CHÂN TƯỜNG (DC236)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 35X100CM 
KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 50X70CM