DECAL DÁN TƯỜNG NÀNG TIÊN CÁ (DC235)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 80X120CM 

KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 50X70CM