DECAL DÁN TƯỜNG CÔ GÁI VÀ XE ĐẠP (DC234)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 86X95CM 

KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 50X70CM