DECAL DÁN TƯỜNG NGƯỜI NHỆN 3D (DC233)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 50X50CM 

KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 50X50CM