DECAL DÁN TƯỜNG NGÀY NẮNG ẤM (DC232)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 60X85CM 

KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 45X60CM