DECAL DÁN TƯỜNG ĐÀN CÁ NEMO (DC231)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 75X130CM 

KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 50x70CM