DECAL DÁN TƯỜNG NỮ HOÀNG TUYẾT (DC230)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 50X70CM 

KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 50x70CM