DECAL DÁN TƯỜNG CHÂN TƯỜNG (DC228)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 55X108CM 

KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 50x70CM