DECAL DÁN TƯỜNG CHÂN TƯỜNG (DC226)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 55X200CM 

KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 50x70CM