DECAL DÁN TƯỜNG TÚ CẦU TÍM (DC225)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 140X140CM 

KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 50x70CM