DECAL DÁN TƯỜNG CHÂN TƯỜNG (DC224)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 35x133CM 

KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 50x75CM