DECAL DÁN TƯỜNG ĐÔI TÌNH NHÂN (DC223)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 55X88CM 

KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 45X60CM