DECAL DÁN TƯỜNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG (DC222)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 80X100CM 
KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 45X60CM