DECAL DÁN TƯỜNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG (DC221)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 95X160CM 


KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 50X70CM