DECAL DÁN TƯỜNG BỐN CHẬU HOA (DC220)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 50X85CM 

KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 45X60CM