DECAL DÁN TƯỜNG CHÂN TƯỜNG (DC219)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 20X200CM 

KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 50X70CM