DECAL DÁN TƯỜNG BÉ THỔI HOA (DC218)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 86X110CM 

KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 50X70CM