DECAL DÁN TƯỜNG CÂY TRÁI TIM (DC217)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 120X115CM 

KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 45X60CM