DECAL DÁN TƯỜNG CHÂN TƯỜNG (DC214)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 70X105CM 

KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 60X90CM