DECAL DÁN TƯỜNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG (DC216)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 60X100CM 

KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 45X60CM