DECAL DÁN TƯỜNG MAI VÀNG (DC215)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 60X60CM 

KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 45X60CM