DECAL DÁN TƯỜNG DÂY LEO (DC180)


KÍCH THƯỚC KHI DÁN 50X220 HOẶC 120X180
KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI 60X90