DECAL DÁN TƯỜNG CB23 (KẾT HỢP 2 DECAL DC108+DC129)